parallax background

Economische expertise: stevig en 'on point'

Marktordening, mededinging, regulering, digitale platforms en de digitale economie

 
parallax background

Actueel


Mededingingscongres 2020

Op 1 oktober spreekt Paul de Bijl op het Mededingingscongres 2020 in Amsterdam, en neemt hij deel aan het debat "Attitudes and drivers towards (the control of) big tech", met professor Nicolas Petit (oktober 2020).

European Data Summit 2020: The Winner Takes It All (Konrad Adenauer Stiftung)

Op 30 september neemt Paul de Bijl deel aan het panel "Four Options for the Platforms at the Gate", tijdens de European Data Summit 2020: The Winner Takes It All in Berlijn, georganiseerd door de Konrad Adenauer Stiftung. Overige panelleden: Oliver Bethell (Google / Director Competition), Andreas Schwab (lid Europees Parlement), Rebekka Weiß (BITKOM) en Wolfgang Kopf (Deutsche Telekom AG) (september 2020).

Opleiding Economie van Publieke Belangen

Gedurende september-oktober geeft Paul de Bijl de executive opleiding Economie van Publieke Belangen aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborgfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken) (september 2020).

Presentatie "Winner takes most and the role of data"

Op 30 juni 2020 geven Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) een lezing over "winner takes most" effecten bij concurrentie en de rol die data daarbij speelt. De lezing vond plaats in een seminar over digitalisering op verzoek van de SWEN ("Snappen we economie nog") werkgroep van DNB en de ministeries van EZK, Financiën en SZW. (juni 2020)

Presentatie van studie over 'digitale poortwachters'

Op 9 juni 2020 presenteren Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) de studie Digital gatekeepers: Assessing exclusionary conduct in een lunchlezing van de ACM. Hebben we nieuwe instrumenten nodig om digitale platforms te reguleren, of kunnen we het mededingingsrecht slimmer inzetten? De studie is verricht in opdracht van het ministerie van EZK. (juni 2020)

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 14 mei 2020 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, prijsstrategie en concurrentie. (mei 2020).

Uitspraak CBb over regulering van de telecommunicatiemarkt

VodafoneZiggo hoeft haar kabelnetwerk niet open te stellen voor concurrenten en de regulering van KPN vervalt. Dat is de uitkomst van een procedure aangespannen door een aantal telecombedrijven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access van de ACM. Het CBb heeft dit marktanalysebesluit op 17 maart vernietigd. De uitspraak verwijst o.a. naar een studie van Radicand Economics in opdracht van VodafoneZiggo. (maart 2020)
 
parallax background

Expertise

Radicand Economics ondersteunt bedrijven, beleidsmakers en toezichthouders met economische expertise op het gebied van marktordening, mededinging, regulering, publieke belangen en de digitale economie.

Met partners Ngrane en e-Conomics vertalen we ideeën voor nieuwe businessmodellen naar het ontwerp van digitale platforms. Overigens niet alleen voor bedrijven; we helpen overheden om digitale platforms in te zetten bij het borgen van publieke belangen en het terugdringen van marktfricties.
 
parallax background

Digitale platforms

Met Ngrane (digital agency / ontwerpers van digitale ervaringen zoals platforms, content creatie, social media strategie, Amsterdam) en e-Conomics vertaalt Radicand Economics ideeën voor nieuwe businessmodellen naar digitale platforms, inclusief verdienmodel en prijsstrategie. Voor overheden maken we inzichtelijk hoe digitale platforms kunnen helpen bij het verhelpen van marktfricties en het borgen van publieke belangen.