Evaluatie omzetdrempels zorg

Recent gepubliceerd: het rapport “Evaluatie omzetdrempels zorg”. Dit rapport van Andersson Elffers Felix (AEF) voor het ministerie van VWS evalueert de werking van de verlaagde omzetdrempels in de zorg. Deze komen voort uit de Mededingingswet, die het mogelijk maakt om de generieke omzetdrempels voor concentratietoezicht tijdelijk te verlagen. Paul de Bijl was betrokken als expert bij dit onderzoek (oktober 2021).

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 8 september 2021 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, prijsstrategie en concurrentie (september 2021).

Artikel over geo-blocking van audiovisuele diensten

Het eerder online gepubliceerde wetenschappelijk artikel “A next step for territorial copyright licenses for on-demand audio-visual services in the light of the EU Digital Single Market” is nu verschenen in volume 24 nr. 11 van Information, Communication & Society . Dit artikel, door Miriam Ettel (Deutsche Bank) en Paul de Bijl (Radicand Economics), werkt een oplossing uit om in het buitenland naar diensten als Netflix en Amazon Prime te kunnen kijken. Door ‘geo-blocking’ kan dat nu vaak niet. (augustus 2021)

Whitepaper Digitale platforms en duurzame mobiliteit

Op 2 juli 2021 publiceerde TKI Dinalog de whitepaper “Digitale platforms en duurzame mobiliteit” door Radicand Economics en e-Conomics. De whitepaper geeft inzicht in de bijdragen van platforms aan maatschappelijke doelen die samenhangen met mobiliteit. We passen ons analytisch kader toe op de cases laadpaalinfrastructuur, binnenstedelijke logistiek voor gebouwbeheer, en ‘Mobility as a Service’ (MaaS). (TKI Dinalog is een topconsortium voor samenwerking ten behoeve van het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek.) (juli 2021).

In-company training Mededingingseconomie voor Maverick Advocaten

In juli verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een in-company training over mededingingseconomie voor Maverick Advocaten in Amsterdam. Deze maatwerkopleiding start met een basis in economische concepten, en gaat daarna in op digitale concurrentie, doelredeneringen in mededingingsanalyses, en de wisselwerking tussen publieke belangen en mededingingsrecht. (juli 2021).

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 25 mei 2021 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, prijsstrategie en concurrentie (mei 2021).

Inleiding voor de NVB over datadelen

Op 17 mei gaven Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) een inleiding voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over hun studie “Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector”. Deze studie is relevant bij de uitwerking van beleid op datadeling (DataGovernanceAct, DigitalMarketsAct en angekondigde DataAct), ook specifiek voor de financiële sector (Open Banking, Open Finance). (mei 2021)

Verkennende studie over datadelen voor EZK

Op 18 maart informeerde Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van EZK de Tweede Kamer over de studie “Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector” door Ecorys, e-Conomics en Radicand Economics. EZK gebruikt de studie bij de uitwerking van beleid op datadeling (bijvoorbeeld de DataGovernanceAct, de DigitalMarketsAct en de aangekondigde DataAct). (maart 2021)

J.F.V. Grotius Congres over digitale platforms

Op 12 maart geven Paul de Bijl (Radicand Economics) en NIcolai van Gorp (e-Conomics) een lezing op het J.F.V. Grotius Congres “Digitale Platforms: een wereld achter de schermen”. Zij spreken over bedrijfsstructuren en verdienmodellen van digitale platforms.

Executive onderwijs in partnerschap met Tridata

Radicand Economics gaat, in samenwerking met e-Conomics en SPBI Consulting, executive opleidingen verzorgen vanuit Tridata. Opleidingsinstituut Tridata verzorgt cursussen en opleidingen op het gebied van data science, machine learning en statistiek. Deze samenwerking voegt daar cursussen in economie, beleid en management aan toe voor beleidsadviseurs, mededingingsadvocaten, toezichthouders en andere professionals (februari 2021).

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 16 november 2020 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, prijsstrategie en concurrentie (november 2020).

Executive opleiding Digitale Platforms

Op 5 november 2020 gaat de executive opleiding Digitale platformen: beleidsuitdagingen en kansen voor de overheid weer van start. Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) hebben deze opleiding ontwikkeld voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De opleiding behandelt business modellen van digitale platforms, overheidsinterventie en mogelijke bijdragen van digitale platforms aan overheidsdoelstellingen (november 2020).

Mededingingscongres 2020

Op 1 oktober spreekt Paul de Bijl op het Mededingingscongres 2020 in Amsterdam, en neemt hij deel aan het debat “Attitudes and drivers towards (the control of) big tech”, met professor Nicolas Petit (oktober 2020).

European Data Summit 2020: The Winner Takes It All (Konrad Adenauer Stiftung)

Op 30 september neemt Paul de Bijl deel aan het panel “Four Options for the Platforms at the Gate”, tijdens de European Data Summit 2020: The Winner Takes It All in Berlijn, georganiseerd door de Konrad Adenauer Stiftung. Overige panelleden: Oliver Bethell (Google / Director Competition), Andreas Schwab (lid Europees Parlement), Rebekka Weiß (BITKOM) en Wolfgang Kopf (Deutsche Telekom AG) (september 2020).

Opleiding Economie van Publieke Belangen

Gedurende september-oktober geeft Paul de Bijl de executive opleiding Economie van Publieke Belangen aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborgfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken) (september 2020).

Presentatie “Winner takes most and the role of data”

Op 30 juni 2020 geven Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) een lezing over “winner takes most” effecten bij concurrentie en de rol die data daarbij speelt. De lezing vond plaats in een seminar over digitalisering op verzoek van de SWEN (“Snappen we economie nog”) werkgroep van DNB en de ministeries van EZK, Financiën en SZW. (juni 2020)

Presentatie van studie over ‘digitale poortwachters’

Op 9 juni 2020 presenteren Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) de studie “Digital gatekeepers: Assessing exclusionary conduct” in een lunchlezing van de ACM. Hebben we nieuwe instrumenten nodig om digitale platforms te reguleren, of kunnen we het mededingingsrecht slimmer inzetten? De studie is verricht in opdracht van het ministerie van EZK. (juni 2020)

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 14 mei 2020 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, prijsstrategie en concurrentie. (mei 2020).

Onderzoek naar regulering van digitale poortwachters

Het Ministerie van EZK heeft op 7 mei het rapport Digital gatekeepers: Assessing exclusionary conduct gepubliceerd. Het rapport (van 9 oktober 2019) bevat de bevindingen van onderzoek door e-Conomics (Nicolai van Gorp) en Radicand Economics (Paul de Bijl) naar de vraag of er nieuwe instrumenten nodig zijn om digitale platforms te reguleren, dan wel of we het mededingingsrecht slimmer kunnen inzetten. (mei 2020)

Nederland in het geopolitieke krachtenveld

Het Ministerie van Financiën publiceerde op 22 april de rapporten van de Brede maatschappelijke heroverwegingen. Dit in reactie op een motie aan het Kabinet die vroeg om ideeën om Nederland weerbaarder te maken in het huidige tijdsgewricht. Paul de Bijl was als economisch expert betrokken bij het thema Concurrentiekracht en nationale veiligheid (zie rapport BMH16) (april 2020)

Opinie in het Financieele Dagblad over ACM’s opbrengstberekening

Op 25 maart besprak de rubriek Bartjens van het FD wat het markttoezicht door de ACM zou opleveren voor consumenten. Volgens de ACM bedroeg de ‘winst’ €755 mln in het afgelopen jaar. Het openbreken van het digitale duopolie — waar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) op 17 maart een streep door haalde — had drie jaar lang €259 mln per jaar moeten opleveren, schreef de redacteur. In een opiniestuk (27 maart) schrijft Paul de Bijl dat dat een misvatting is. Dankzij het CBb kan de feitelijke opbrengst van het markttoezicht — inclusief het afzien van regulering — juist hoger uitpakken. (maart 2020)

Uitspraak CBb over regulering van de telecommunicatiemarkt

VodafoneZiggo hoeft haar kabelnetwerk niet open te stellen voor concurrenten en de regulering van KPN vervalt. Dat is de uitkomst van een procedure aangespannen door een aantal telecombedrijven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access van de ACM. Het CBb heeft dit marktanalysebesluit op 17 maart vernietigd. De uitspraak verwijst o.a. naar een studie van Radicand Economics in opdracht van VodafoneZiggo. (maart 2020)

Presentatie van studie over ‘digitale poortwachters’

Op 31 januari 2020 presenteren Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) hun studie “Digital gatekeepers: Assessing exclusionary conduct” bij het Directoraat-Generaal Mededinging (DG Comp) van de Europese Commissie. Hebben we nieuwe instrumenten nodig om digitale platforms te reguleren, of kunnen we het mededingingsrecht slimmer inzetten? De studie is verricht in opdracht van het ministerie van EZK. (januari 2020)

Expertbijeenkomst over concurrentiekracht en nationale veiligheid

Op 30 januari 2020 neemt Paul de Bijl deel aan een expertbijeenkomst van de werkgroep Brede maatschappelijke heroverwegingen / thema Concurrentiekracht en nationale veiligheid. Dit in reactie op een motie aan het Kabinet die vroeg om ideeën om Nederland weerbaarder te maken in het huidige tijdsgewricht (zie rapport BMH16). (januari 2020)

Lezing interoperabiliteit van Big Tech diensten

Op 15 januari 2020 geeft Paul de Bijl een lezing over interoperabiliteit van message-diensten zoals WhatsApp en Facebook Messenger, op een workshop ‘Interoperability in Big Tech’ bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De workshop gaat over onderlinge communicatie van platformdiensten en appstores van bijvoorbeeld Facebook, Google, Apple en Uber. (januari 2020).

Publicatie over geo-blocking van audiovisuele diensten

Op 25 december 2019 verscheen het artikel “A next step for territorial copyright licenses for on-demand audio-visual services in the light of the EU Digital Single Market” in wetenschappelijk tijdschrift Information, Communication & Society . Dit artikel, door Miriam Ettel (Deutsche Bank) en Paul de Bijl (Radicand Economics), werkt een oplossing uit om in het buitenland naar diensten als Netflix en Amazon Prime te kunnen kijken. Door ‘geo-blocking’ kan dat nu vaak niet. (december 2019)

Lezing publieke belangen en concurrentiekracht

Op 4 december 2019 geeft Paul de Bijl een lezing voor de werkgroep Brede Maatschappelijke Heroverweging 16 over publieke belangen en concurrentiekracht in een open economie. De lezing gaat over het economisch perspectief daarop, en over problemen waar economische analyse weinig grip op heeft. (december 2019).

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 25 november 2019 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, prijsstrategie en concurrentie (november 2019).

SER-rondetafelgesprek over de platformeconomie

Op 13 november 2019 neemt Paul de Bijl deel aan een rondetafelgesprek met deskundigen over de platformeconomie en platformwerk. De Sociaal-Economische Raad (SER) voert momenteel een verkenning uit naar dit onderwerp om een breed gedragen beeld te krijgen van knelpunten, kansen en bedreigingen rondom digitale platforms. (november 2019).

Regulering van de postmarkt bij fusie PostNL en Sandd

Het Ministerie van EZK heeft Radicand Economics gevraagd om een analyse van maatregelen die de nadelige effecten van een fusie tussen PostNL en Sandd kunnen verminderen. Artikel 47 van de Mededingingswet geeft de Minister de mogelijkheid om “gewichtige redenen van algemeen belang” af te wegen tegen concurrentiebeperking en, wanneer die zwaarwegend zijn terwijl de ACM de fusie afkeurt, toch een vergunning te verlenen. De Staatssecretaris verwijst naar het rapport in een brief die de Tweede Kamer informeert over goedkeuring van de fusie (oktober 2019).

De overheid als aandeelhouder

Op 11 oktober 2019 neemt Paul de Bijl (Radicand Economics) deel aan een paneldebat op het congres “De overheid als aandeelhouder”, georganiseerd door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Den Haag). Andere panelleden zijn: professor Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam), Edward Droste (Stedin) en Helmer Vossers (Ministerie van Financiën) (oktober 2019).

Opleiding Economie van Publieke Belangen

Gedurende september-oktober geeft Paul de Bijl de executive opleiding Economie van Publieke Belangen aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborgfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken) (september 2019).

Digitaal platform voor verduurzaming van woningen

Hoe help je huiseigenaren om hun woning te verduurzamen? Met een team vanuit het Ministerie van BZK, het Ministerie van EZK, MilieuCentraal en RVO hebben Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een ‘Digital platform business model workshop’ uitgevoerd. Resultaat na 2 intensieve dagen: een globaal ontwerp voor een digitaal platform dat diverse fricties in de markt verhelpt. Ngrane pakte het stokje vervolgens op voor het ontwerp van de user interface en user experience (juni 2019).

Kennissessies Digitale platforms voor de Nederlandse Vereniging van Banken

Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) hebben een in-company training (twee sessies) over digitale platforms en mededinging gegeven voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Doel: adviseurs en leidinggevenden in beleid, strategie, public affairs en regulatory affairs up-to-speed krijgen over mededinging en regulering in de digitale economie (mei-juni 2019).

Publicatie over platformbedrijven als marktmeesters

Onlangs verschenen: “Platformbedrijven als marktmeesters” in TPEdigitaal, door Werner Gelijn (ministerie van EZK) en Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane). Wat is wenselijk overheidsbeleid wanneer platformbedrijven regie voeren over markten? Welke verantwoordelijkheid komt hen toe voor het doen en laten van platformgebruikers? Bij problemen kan er een reden voor overheidsingrijpen ontstaan, via bestaande of nieuwe principes en wetgeving. Het artikel is hier beschikbaar (mei 2019).

Rondetafel voor toezichthouders over ‘non-monetary price’ markten

Op 5 juni 2019 spreekt Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) op een Rondetafelbijeenkomst voor toezichthouders over het monitoren en reguleren van ‘non-monetary price’ markten, de Facebook beslissing van de Duitse Bundeskartellamt en de gezamenlijke actie van de Consumer Protection Cooperation Network tegen de gebruikersvoorwaarden van Facebook. De bijeenkomst vindt plaats bij de European Policy Centre in Brussel. Deelname is beperkt tot toezichthouders en mededingingsautoriteiten. De agenda is hier beschikbaar (juni 2019).

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 6 mei 2019 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, verdienmodellen en de impact van digitale business modellen op concurrentie. De deelnemers gaan aan de slag met cases over de zorg, B2B en consulting (mei 2019).

Evaluatie van de NZa 2014-2017

Op 21 maart 2019 stuurde het ministerie van VWS de evaluatie van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)naar de Tweede Kamer. Paul de Bijl (Radicand Economics) maakte deel uit van het team van Andersson Elffers Felix dat deze evaluatie uitvoerde (evenals de vorige evaluatie van de NZa). Bevindingen in een notendop: de NZa heeft zich na een moeilijke periode herpakt en goede stappen gezet om haar positie en reputatie opnieuw op te bouwen (maart 2019).

Digital platform business models: samenwerking met Ngrane!

Radicand Economics en e-Conomics gaan samenwerken met Ngrane in Amsterdam! Radicand Economics en e-Conomics werken al regelmatig samen: naast advies- en onderzoeksprojecten hebben wij een workshop ontwikkeld om ideeën voor nieuwe business modellen uit te werken tot een ontwerp voor een digitaal platform en verdienmodel. Ngrane ontwerpt en bouwt platforms en digitale producten voor zakelijke groei (opdrachtgevers onder meer Independer, Nike, gemeente Amsterdam en TMG). De ‘business model sprint’ workshops doen we in de toekomst onder de vlag van Ngrane. Zo kunnen we desgewenst vlot doorschakelen naar design en technische uitwerking. Voor meer informatie zie de Ngrane blog (12 maart 2019).

NB onze activiteiten op het gebied van mededingingsbeleid, regulering en publieke belangen blijven plaatsvinden onder naam van Radicand Economics.

Executive opleiding Digitale Platforms

Op 13 maart 2019 gaat de executive opleiding Digitale Platforms weer van start. Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) hebben deze opleiding ontwikkeld voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De opleiding behandelt business modellen van digitale platforms, overheidsinterventie en mogelijke bijdragen van digitale platforms aan overheidsdoelstellingen (maart 2019).

Artikel “Publieke belangen en de regulering van digitale platformen”

Op 20 december 2018 publiceerde economenblad ESB een Dossier Digitale platformen, waarin opgenomen een artikel “Publieke belangen en de regulering van digitale platformen” door Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics). Het artikel is hier beschikbaar: ESB-artikel (december 2018).

Lezing over digitale platforms en markten

Op 6 december 2018 gaf Paul de Bijl een lezing over digitale platforms en markten op het bestuursoverleg (regulier overleg van secretaris-generaal, directeuren-generaal en directeuren) op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (december 2018).

Kick-off Taskforce van VNO-NCW over de platformeconomie

Op 22 november 2018 vond de aftrap plaats van een reeks bijeenkomsten van de Taskforce Platformeconomie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Paul de Bijl gaf een inleiding over strategische beleidsvraagstukken rondom digitalisering en digitale platforms. De bijeenkomst, voorgezeten door de directeur van Microsoft Nederland, werd bijgewoond door bestuurders van bedrijven in uiteenlopende sectoren, variërend van ICT tot de uitzendbranche (november 2018).

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 7 en 8 november 2018 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformationvan de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, verdienmodellen en de impact van digitale business modellen op concurrentie, aan de hand van een casus over ‘Autonomous Driving’ en ‘Mobility as a Service’ (november 2018).

Artikel in Telecommunications Policy online beschikbaar

Het wetenschappelijk artikel “Race to the top: Does competition in the DSL market matter for fibre penetration?” door Helanya Fourie (Econex Consulting, South Africa) en Paul de Bijl (Radicand Economics en Utrecht University School of Economics), verschenen in Telecommunications Policy, is online beschikbaar. Het is tot 24 november 2018 hier gratis toegankelijk en daarna alleen voor abonnees (november 2018).

Congres over digitale platforms en de overheid

Op 12 oktober 2018 neemt Paul de Bijl (Radicand Economics) deel aan een paneldebat op het congres “Digitale platformen en de overheid”, georganiseerd door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Den Haag). Andere panelleden zijn: Paul Diederen (Rathenau Instituut), Nicolai van Gorp (e-Conomics) en Rob de Werd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (oktober 2018).

Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht

Op 4 oktober 2018 vindt het Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht plaats. Paul de Bijl (Radicand Economics) neemt deel aan een panel over online platforms, samen met Anne-Claire Hoyng (Booking.com), Freek Bruggert (ACM) en Janneke Kohlen (Bird & Bird). Berend Reuder (Stek Advocaten) treedt op als moderator (oktober 2018).

Themanummer Tijdschrift voor Toezicht over big data

Het Tijdschrift voor Toezicht heeft, onder redactie van Paul de Bijl, een thema-dubbelnummer over Big data gepubliceerd (verschijning 28 sept. 2018). Met bijdragen uit de advocatuur, ACM, DNB, adviespraktijk en wetenschappelijk onderzoek (september 2018).

Opleiding Economie van Publieke Belangen weer van start

Op 10 september 2018 gaat de executive opleiding Economie van Publieke Belangen van start. Paul de Bijl geeft deze opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborgfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken) (september 2018).

Economencafé: Wat is er nieuw aan de platformeconomie?

Hoe veranderen bedrijven als Facebook en Uber de manier waarop we economische relaties aangaan? Is hun invloed blijvend? Op 12 juni neemt Paul de Bijl deel aan een debat over digitale platforms in Café Restaurant Dauphine in Amsterdam. Andere sprekers zijn Koen Frenken (UU) en Hanneke Benaars (UvA). Hella Hueck (Het Financieele Dagblad) leidt het gesprek. Voor meer informatie zie de website van ESB (juni 2018).

Verkenning naar privacy, cybersecurity en publieke belangen

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Radicand Economics gevraagd om een reflectie over privacy, cybersecurity en publieke belangen. Wat is het publieke belang van privacy en welke parallellen zijn er met de problematiek van cybersecurity? Een uitwerking van de vraag naar publieke belangen, in het licht van de digitalisering, geeft inzicht in de mogelijke rol van de overheid. Het rapport werd opgeleverd in 2017 en is per april 2018 publiek beschikbaar (download) (april 2018).

Ronde tafel Toegang tot data

Op 10 april 2018 neemt Paul de Bijl deel aan een ronde tafel over datatoegang en data-eigenaarschap bij het Ministerie van EZK. Dit onderwerp valt onder de thema’s van de nationale digitaliseringsstrategie, die EZK samen met andere ministeries voorbereidt. Met deze strategie wil het kabinet uiteenzetten hoe het de komende jaren invulling gaat geven aan de ambitie om digitaal koploper van Europa te worden (april 2018).

Nieuwe executive opleiding Digitale Platforms

Op 14 maart 2018 gaat de nieuwe executive opleiding Digitale Platforms van start. Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) hebben deze opleiding ontwikkeld voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De opleiding behandelt business modellen van digitale platforms, overheidsinterventie en mogelijke bijdragen van digitale platforms aan overheidsdoelstellingen. Op de laatste opleidingsdag gaan deelnemers aan de slag met een concrete casus (maart 2018).

Verkenning toekomst openbare registratie antenne-installaties

Op verzoek van het Ministerie van EZK heeft KWINK groep een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van het register voor antenne-installaties. Paul de Bijl (Radicand Economics, tevens associate van KWINK groep) heeft vanuit economisch perspectief gereflecteerd op de (tussentijdse) bevindingen, in het bijzonder op de legitimiteit van overheidsingrijpen en de publieke belangen die met de registratie van antenne-installaties zijn gemoeid. Het rapport is hier beschikbaar, per 22 januari 2018 (januari 2018).

Big data en toezicht

Het Tijdschrift voor Toezicht publiceert in het najaar van 2018 een themanummer over Big data. Paul de Bijl (Radicand Economics) is coördinerend redacteur. De deadline om een voorstel in te dienen is 1 maart. De deadline voor de bijdragen is 7 mei. Voor meer informatie zie de call for papers.

Collegeblok Executive MBA in Business & IT

Op 9 februari 2018 verzorgt Paul de Bijl een collegeblok “Economie van digitale platforms” in de module Digital Strategy and Transformation (Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt de anatomie van business modellen gebaseerd op digitale platforms, platform governance en de impact van digitale business modellen op concurrentie (februari 2018).

Artikel in Telecommunications Policy

Recent publiceerde Telecommunications Policy de empirische studie “Race to the top: Does competition in the DSL market matter for fibre penetration?” door Helanya Fourie (Econex Consulting en Stellenbosch University, Zuid-Afrika) en Paul de Bijl (Radicand Economics). Data uit 27 Europese landen (gedurende 2004-2015) laat zien dat de relatie tussen ‘dienstenconcurrentie’ en de uitrol van glasfiber niet lineair is. Zowel te weinig als te veel DSL concurrentie gaan samen met minder uitrol van glasfiber,. Bij een gematigd niveau van DSL concurrentie leidt een (beperkte) toename van dienstenconcurrentie mogelijk wel tot meer uitrol van glasfiber, zo blijkt uit de data (december 2017).

Studiemiddag ’15 jaar clementieregeling kartelzaken’

Op 6 december 2017 neemt Paul de Bijl deel aan een paneldebat ‘Over-confession, betrouwbaarheid van clementieverklaringen en due process’ op een studiemiddag over de clementieregeling kartelzaken, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, Erasmus School of Law en Vereniging voor Mededingingsrecht. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht. De andere panelleden zijn Gijs van Midden (advocaat BarentsKrans) en Ruben Elkerbout (partner Stek advocaten). Het panel wordt gemodereerd door prof. Judith van Erp.

Panel “Taming the Big Five”

Op 2 november 2017 neemt Paul de Bijl deel aan het panel “Taming the big five”, over de maatschappelijke impact van en mogelijkheid van overheidsingrijpen ten aanzien van de grote internetbedrijven (Google, Apple, Microsoft, Amazon en Facebook). Dit vindt plaats op de Nederlandse Economendag (DNB, Amsterdam). De andere panelleden zijn: professor Eric van Damme (Tilburg University), Professor José van Dijck (president KNAW en Universiteit Utrecht), Thomas Faber (Ministerie van Economische Zaken). Het panel wordt voorgezeten door Focco Vijselaar (chief economist Ministerie van Economische Zaken).

Congres over overnames in vitale sectoren

Op 12 oktober 2017 neemt Paul de Bijl deel aan een paneldebat op een congres over ‘Eigendom en zeggenschap bij vitale infrastructuren: de (on)wenselijkheid van buitenlandse overnames in sectoren met publieke belangen’, georganiseerd door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Den Haag). Andere panelleden zijn: professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University), professor Bas de Jong (Radboud Universiteit) en Focco Vijselaar (directeur AEP, Ministerie van Economische Zaken).

Opleiding Economie van Publieke Belangen weer van start

Op 12 september 2017 gaat de executive opleiding Economie van Publieke Belangen van start. Paul de Bijl geeft deze opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborgfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN), Willem Vermeend (FinTech-gezant, commisaris, investeerder, oud-minister) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken).

FinTech en publieke belangen in het betalingsverkeer

Op 7 september 2017 verscheen ESB Dossier “Innovatie in betalen”, met daarin een artikel van Paul de Bijl (Radicand Economics en Universiteit Utrecht) en Michiel van Leuvensteijn (ACM), “De invloed van fintech op publieke belangen in het betalingsverkeer”. U kunt het artikel hier downloaden.

Nederlandse Economendag 2017

Op vrijdag 3 november 2017 vindt de Nederlandse Economendag (NED) plaats bij De Nederlandsche Bank (Amsterdam). Met beleidssessies over o.a. digitale economie, circulaire economie en beleidsexperimenten, en aansluitend de KVS-Tinbergenlezing door professor Dani Rodrik (Harvard University). Voor informatie en inschrijving zie de website van de NED. Paul de Bijl is lid van het Comité van Aanbeveling.

De energietransitie en aandeelhouderschap

Op 14 augustus 2017 verscheen een opiniestuk van Paul de Bijl in Het Financieele Dagblad over de relevantie van aandeelhouders in energiebedrijven. De energietransitie is complex en ingrijpend en kent grote onzekerheden. Daarom is het verstandig om zorgvuldig om te gaan met veranderingen in aandeelhouderschap. Zie ook de studie door Radicand Economics over dit onderwerp.

Herbenoeming NGA’s van de ACM

In juli 2017 heeft het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de vijf niet-gouvernementele adviseurs (NGA’s), waaronder Paul de Bijl, voor drie jaar herbenoemd. De (pro bono) NGA’s zijn actief in het International Competition Network (ICN) en zij spreken periodiek met het bestuur van ACM over strategische thema’s (geen mededingingszaken). Voor meer achtergrond, zie het eerdere nieuwsbericht over de oorspronkelijke benoeming.

Big data en mededinging

Paul de Bijl heeft als lid van de ‘reviewing expert group’ bijgedragen aan de studie Big data and competition door Ecorys, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport identificeert vijf factoren om risico’s van datagebruik voor concurrentie te bepalen. Het vormt een bijlage bij een Kamerbrief dd 10 juli 2017 van Minister Kamp over mededingingsbeleid en mededingingstoezicht. U kunt het rapport hier downloaden.

Aandeelhouderschap en publieke belangen van de energietransitie

Eneco Groep heeft Radicand Economics gevraagd om een analyse van aandeelhouderschap en publieke belangen rondom de energietransitie. Vanwege de ‘niet-contracteerbaarheid’ van sommige (ook lokale) publieke belangen — deze zijn dan niet adequaat te borgen met wet- en regelgeving — doet aandeelhouderschap ertoe. Het verschaft indirect invloed op de invulling van de ondernemingsmissie, wat het verschil kan maken in situaties waar wet- en regelgeving niet in voorzien. Dat stelt wel eisen aan de signatuur van aandeelhouders. Aangezien de energietransitie complex en ingrijpend is en grote onzekerheden kent, is het verstandig om zorgvuldig om te gaan met veranderingen in aandeelhouderschap. U kunt het rapport hier downloaden.

De toekomst van telecommunicatiemarkten

Wat is de impact van All-IP, de opkomst van OTT-spelers, fixed-mobile convergentie, nieuwe business modellen, etc. op  telecom-operators? Op 15 juni 2017 publiceert IDATE DigiWorld een themanummer van DigiWorld Economic Journal (Nr. 106, 2e kwartaal 2017) over deze vragen, onder redactie van Paul de Bijl (Radicand Economics), Richard Feasey (Fronfraith Ltd, London), Denis Lescop (Télécom Ecole de Management, Institut Mines-Télécom, Paris) en Yves Gassot (IDATE DigiWorld, Montpellier).

TILEC Workshop over media en telecommunicatie

Op 1 juni 2017 treedt Paul de Bijl op als discussiant van een lezing door prof. Rob Frieden (Penn State University) over net-neutraliteit, op de 4th TILEC Workshop on Competition Policy and Regulation in Media and Telecommunications: Bridging Law and Economics (Tilburg University).

Executive teaching MBA Business & IT

Op 8 mei 2017 geeft Paul de Bijl een sessie over “Economie van digitale platformen” in de module Digital Strategy and Transformation (onderdeel van de Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit. De sessie gaat over platform governance en regulering, aan de hand van een case over de smartwatch van MMT en het Zwitserse horlogemerk Frederique Constant.

Executive teaching MBA Business & IT

Op 27 maart 2017 geeft Paul de Bijl een sessie over “Economie van digitale platformen” in de module Digital Strategy and Transformation (onderdeel van de Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit.

Bescherming publieke belangen in vitale sectoren

Dreigende overnames in sectoren met publieke belangen wakkeren al snel de roep om overheidsingrijpen aan. Wat kan de regering dan het beste doen? Op 28 februari 2017 publiceerde Me Judice een reflectie hierover van Paul de Bijl en professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University).

Digitalisering en concurrentie

Op 21 februari 2017 organiseert de ACM een duo-lezing over digitale platforms. Professor Ariel Ezrachi (Oxford) geeft een lezing naar aanleiding van zijn boek Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. Paul de Bijl reflecteert over de impact van digitalisering op concurrentie (besloten bijeenkomst).

Overnamedreiging en publieke belangen in vitale sectoren

Op 20 februari 2017 verscheen een opiniestuk in het Financieele Dagblad door Paul de Bijl en professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University) over een wetsvoorstel van de minister van Economische Zaken om overnames in sectoren van vitaal belang voor de nationale veiligheid te kunnen tegenhouden.

De toekomst van de telecommunicatiesector

DigiWorld Economic Journal publiceert in het tweede kwartaal van 2017 een themanummer What does the future hold for telecoms? onder redactie van Paul de Bijl (Radicand Economics), Richard Feasey (Fronfraith Ltd), Denis Lescop (Télécom Ecole de Management) en Yves Gassot (iDATE). Deadline om papers in te dienen: 30 maart 2017 (call for papers).

Concurrentie en publieke belangen in de bancaire sector

Op 25 januari 2017 is Paul de Bijl – als lid van de promotiecommissie – bij de verdediging van het proefschrift Competition Law and Public Interests: Principles for resolving conflicts and an application to the banking sector, door Mart Kneepkens (ABN AMRO), Universiteit Utrecht.

Publieke investeringen, contract-theorie en PPS

Wat kan de overheid, op basis van economische inzichten, leren over de vormgeving en aansturing van investeringen? Eind 2016 heeft Radicand Economics, op verzoek van het Ministerie van BZK, een expert-sessie over publieke investeringen verzorgd en een achtergronddocument daarover uitgewerkt. Het rapport biedt ingangen naar de economische literatuur over publieke investeringen, contract-theorie en publiek-private samenwerking (PPS). Op verzoek verkrijgbaar via Radicand Economics (zie contactinformatie).

Wet Toezicht 2013 heeft functioneren van CBO’s verbeterd

Bespreking door Consultancy.nl (5 januari 2017) van onderzoeksrapport door Andersson Elffers Felix (AEF), Radicand Economics en Universiteit Utrecht, “Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting”, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (gepubliceerd op 30 november 2016).

Redactioneel Tijdschrift voor Toezicht

Verschenen in Tijdschrift voor Toezicht: Redactioneel “Contracttheorie”, over relatie tussen toezichtvraagstukken en de (on)mogelijkheid van het contractueel afdwingen van de borging van publieke belangen (nr. 3, 2016).

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

De Universiteit Utrecht, Andersson Elffers Felix en Radicand Economics hebben, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het WODC, de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) geëvalueerd. CBO’s innen gelden bij gebruikers van bijvoorbeeld muziek- of filmmateriaal, en/of verdelen gelden aan de auteurs- en nabuurrechthebbenden. Het rapport, dat t.z.t. besproken zal worden in de Tweede Kamer, is vanaf 30 november 2016 te verkrijgen via het WODC.

ACM congres over effectmeting van mededingingstoezicht

Op 16 november 2016 organiseert de ACM een congres over effectmeting van het toezicht door mededingingsautoriteiten. Paul de Bijl is discussiant in een sessie over regulering van energie en telecommunicatie, en gaat daarbij in op de effecten van fusies in de markt voor mobiele telecommunicatie.

Sessie “Transparantie in de zorg” op Nederlandse Economendag

Wat zijn de gevolgen van transparantie in de zorg voor verzekeraars en ziekenhuizen? Op 4 november 2016 is Paul de Bijl voorzitter van een sessie/paneldiscussie over dit onderwerp op de Nederlandse Economendag 2016 (DNB, Amsterdam). Sprekers: Frederik van Doorn (beleidsadviseur Ministerie van VWS), Hugo Keuzenkamp (RvB Westfriesgasthuis) en Bart Broers (Programmadirecteur Taskforce Zorg, ACM).

Nobelprijs Economie voor contracttheorie

Verschenen op Me Judice: “Nobelprijs Economie 2016: over contractontwerp bij botsende belangen“, 20 oktober 2016.

Artikel horizontale concentraties

Recent gepubliceerd: “Economische methoden en terminologie bij horizontale concentraties”, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 16(5-6), themanummer Concentratiecontrole, oktober 2016, door Paul de Bijl en Theon van Dijk (Lexonomics).

Congres Privacy en Internet

Op 13 oktober 2016 neemt Paul de Bijl deel aan een paneldiscussie op het congres Privacy en Internet bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering in Den Haag.

Opleiding Economie van Publieke Belangen weer van start gegaan

Op 8 september 2016 gaat de executive opleiding Economie van Publieke Belangen van start. Paul de Bijl geeft deze opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Er is inmiddels een wachtlijst voor inschrijvingen.

Markt, overheid en innovatie

Op 25 augustus 2016 geeft Paul de Bijl een workshop over innovatiebeleid op de AEF Summer School, adviesbureau Andersson Elffers Felix, Utrecht (besloten bijeenkomst).

Verkennende studie over netwerkvirtualisering

Op 26 juli 2016 verschijnt de studie “The impact of network virtualisation on the Dutch telecommunications ecosystem” door Dialogic, Radicand Economics en iMinds, voor het Ministerie van Economische Zaken.

Digitale platforms

Op 23 februari 2016 spreekt Paul de Bijl over “Digital Platforms: Business as Usual?” op de SMEs and the Digital Single Market Seminar, georganiseerd door de permanente vertegenwoordigingen van Ierland, Zweden, Finland en Estland in Brussel.

Publiek vertrouwen in toezicht

Op 27 november 2015 sprak Paul de Bijl op een rondetafelbijeenkomst over “Promoting public trust in public supervision: Aligning public needs with supervisor’s realities and Europeanization”, RENFORCE (Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe), Utrecht University.