Radicand Economics werkt samen met Ngrane (digital agency / ontwerpers van digitale ervaringen zoals platforms, content creatie, social media strategie, Amsterdam) en e-Conomics (economic consulting, Zevenhuizen). Onze Digital Business Model Sprint workshop vertaalt een idee voor een nieuw businessmodel naar de opzet van een digitaal platform, inclusief verdienmodel en prijsstrategie.

Desgewenst vertalen we de uitwerking van een platform business model naar het ontwerp van de user interface en user experience. Deze opstap naar de IT-implementatie zorgt ervoor dat vormgeving en functionaliteit van het platform nauw aansluiten bij het business model.

Onze aanpak passen we ook toe om overheden te helpen om digitale platforms in te zetten bij de borging van publieke belangen.

Recente activiteiten:

  • Digital business model design sprint voor logistieke dienstverlener in het Caribisch gebied (2020), gericht op een regierol in de waardeketen.
  • Studie over regulering van ‘digitale poortwachters’ (zoals Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft) in opdracht van het Ministerie van EZK (2019).
  • Digital business model design sprints voor Heijmans B.V. en PostNL, gericht op het ontwerpen en doorrekenen van business modellen gebaseerd op digitale platforms in B2B-activiteiten van Heijmans Utiliteit (2018, 2019).
  • Digital business model design sprint voor het ministerie van BZK (i.s.m. ministerie van EZK, MilieuCentraal en RVO) gericht op de realisatie van een ontwerp voor een digitaal platform dat huiseigenaren gaat helpen om hun woning te verduurzamen. Ngrane heeft vervolgens een prototype van de user interface en user experience ontworpen (2019).
  • Collegeblok over digitale platforms in module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit (twee keer per jaar, sinds 2017).
  • Executive opleiding Digitale platforms aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, Den Haag (jaarlijkse opleiding, sinds 2018).