parallax background

Diepgaande expertise over marktordening, regulering, mededinging, publieke belangen en digitalisering

 

Actueel


Publicatie over platformbedrijven als marktmeesters

Onlangs verschenen: “Platformbedrijven als marktmeesters” in TPEdigitaal, door Werner Gelijn (ministerie van EZK) en Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane). Wat is wenselijk overheidsbeleid wanneer platformbedrijven regie voeren over markten? Welke verantwoordelijkheid komt hen toe voor het doen en laten van platformgebruikers? Bij problemen kan er een reden voor overheidsingrijpen ontstaan, via bestaande of nieuwe principes en wetgeving.

Rondetafel voor toezichthouders over 'non-monetary price' markten

Op 5 juni 2019 spreekt Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) op een Rondetafelbijeenkomst voor toezichthouders over het monitoren en reguleren van ‘non-monetary price’ markten, de Facebook beslissing van de Duitse Bundeskartellamt en de gezamenlijke actie van de Consumer Protection Cooperation Network tegen de gebruikersvoorwaarden van Facebook. De bijeenkomst vindt plaats bij de European Policy Centre in Brussel. Deelname is beperkt tot toezichthouders en mededingingsautoriteiten.

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 6 mei 2019 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, verdienmodellen en de impact van digitale business modellen op concurrentie. De deelnemers gaan aan de slag met cases over de zorg, B2B en consulting.


 
parallax background

Expertise

Radicand Economics, opgericht in 2013, ondersteunt bedrijven, beleidsmakers en toezichthouders op het gebied van marktordening, mededinging, regulering, publieke belangen en de digitale economie.

 
parallax background

Digitale platforms

Onze Digital Business Model Sprint workshop, in samenwerking met Ngrane en e-Conomics, helpt bedrijven bij het vertalen van ideeën voor businessmodellen naar een digitaal platform, en ondersteunt overheden bij het borgen van publieke belangen met behulp van een digitaal platform.