Recente inleidingen en bijdragen aan paneldiscussies (selectie)

 • Inleiding “Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector”, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Amsterdam, 17 mei 2021. Met Nicolai van Gorp.
 • Presentatie “Bedrijfsstructuren en verdienmodellen van digitale platforms”, J.F.V. Grotius Congres “Digitale Platforms: een wereld achter de schermen”. Leiden, 12 maart 2021. Met Nicolai van Gorp.
 • Presentatie en paneldeelname “Attitudes and drivers towards (the control of) big tech”, Mededingingscongres 2020. Amsterdam, 1 oktober 2020.
 • Paneldebat “Four Options for the Platforms at the Gate”, European Data Summit 2020: The Winner Takes It All, Konrad Adenauer Stiftung. Berlijn, 30 september 2020.
 • Presentatie “Winner takes most and the role of data”, seminar over digitalisering op verzoek van de SWEN (“Snappen we economie nog”) werkgroep van DNB en de ministeries van EZK, Financiën en SZW. Den Haag, 30 juni 2020. Met Nicolai van Gorp.
 • Presentatie “Digital gatekeepers: Assessing exclusionary conduct”, lunchlezing ACM. Den Haag, 9 juni 2020. Met Nicolai van Gorp.
 • Presentatie “Digital gatekeepers: Assessing exclusionary conduct”, Directoraat-Generaal Mededinging (DG Comp) van de Europese Commissie, Brussel. 31 januari 2020. Met Nicolai van Gorp.
 • Lezing over interoperabiliteit van message-diensten zoals WhatsApp en Facebook Messenger, op een workshop ‘Interoperability in Big Tech’ bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 15 januari 2020.
 • Lezing over publieke belangen en concurrentiekracht in een open economie voor een werkgroep Brede Maatschappelijke Heroverweging, bij het ministerie van SZW. 4 december 2019.
 • Lezing op Digital Clearing House Roundtable in sessie over ‘non-monetary price markets’, European Policy Centre, Brussel. 5 juni 2019.
 • Lezing over digitale platformen en impact op markten, voor de Bestuursraad van het ministerie van SZW. 6 december 2018.
 • Lezing op kick-off van de Taskforce Platformeconomie, VNO-NCW. 22 november 2018.
 • Panel over “Over-confession, betrouwbaarheid van clementieverklaringen en due process?” op Studiemiddag Vereniging voor Mededingingsrecht i.s.m. faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en Erasmus School of Law. 6 december 2017.
 • Panel “Taming the big five” over maatschappelijke impact en regulering van internetgiganten Google, Apple, Microsoft, Amazon en Facebook, Nederlandse Economendag. 3 november 2017.
 • Panel op congres Eigendom en zeggenschap bij vitale infrastructuren, Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering). 12 oktober 2017.
 • Lezing over digitale technologie en concurrentie, ACM Joint lecture on digital platforms. 21 februari 2017.
 • Panel Roundtable “Ineffectively competitive non-collusive oligopolies”, Ofcom (Londen). 8 februari 2017.
 • Lezing over digitale infrastructuur en publieke belangen, Kabinet van de Minister-President, Ministerie van AZ. 27 mei 2016.
 • Lezing “Digital Platforms: Business as Usual?”, SMEs and the Digital Single Market Seminar, gehost door permanente vertegenwoordigingen van Ierland, Zweden, Finland en Estland, Zweedse Permanente Vertegenwoordiging. Brussel. 23 februari 2016.
 • Panel op congres over cybersecurity “Hoe laten we de economie en samenleving blijvend profiteren van robuuste infrastructuren voor elektronische communicatie?”, Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. 14 oktober 2015.
 • Lezing “Challenges of Competition Policy in a Digitalized Economy”, Europees Parlement / Directorate General for Internal Policies / Policy Department A: Economic and Scientific Policy, met Olga Batura. 15 juli 2015.
 • Seminar “Public Interests and Competition in Broadcasting”, ESRC Centre for Competition Policy, Norwich Business School, University of East Anglia. Norwich. 15 mei 2015.
 • Inleiding “Business Models in Digital Markets”, Second Meeting of the Working Group on Digital Single Market, The Digital Revolution: identifying key barriers on the Digital Single Market, Europees Parlement. 14 april 2015.
 • Bijdrage aan debat “Do Internet Monopolies Inhibit Competition and Innovation?”, Workshop Cross-competition among information (digital) platforms. Should we avoid global information monopolies? And what place for European platforms?, Europees Parlement, Policy Department A for the ITRE committee. 20 januari 2015.
 • Lezing “Business and government: what is effective ICT policy?”, 13th Indo-European CIO Conference (Cologne India Week), Köln. 5 – 6 juni 2014.
 • Keynote “Welk beleid voor de digitale economie?”, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Google Nederland. 29 april 2014.
 • Panel en on-stage gesprek met David Drummond (Senior Vice President Corporate Development & Chief Legal Officer Google), Google Events / Big Tent over het internet als motor voor economisch herstel. 11 juni 2013.
 • Inleiding in over marktordening en publieke belangen, diner/rondetafel in Catshuis met minister-president en de ministers van EZ, Financiën, VenJ, OCW, BZK, Huisvesting. 27 februari 2013.
 • Inleiding in over kansen van het internet en privacy-uitdagingen, diner/rondetafel in Catshuis met minister-president en CEO’s uit de telecom- en internetsector. 21 november 2011.
 • Presentatie “Broadband Policy in the Light of the Dutch Experience with Telecoms Liberalization”, expert-workshop The Broadband Act of 2011: Designing a Communications Act for the 21st Century, Institute for Information Policy at Penn State University en New America Foundation, Washington DC. 28-30 september 2010.