Actueel

Evaluatie van de NZa 2014-2017

Op 21 maart 2019 stuurde het ministerie van VWS de evaluatie van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar de Tweede Kamer. Paul de Bijl (Radicand Economics) maakte deel uit van het team van Andersson Elffers Felix dat deze evaluatie uitvoerde (evenals de vorige evaluatie van de NZa). Bevindingen in een notendop: de NZa heeft zich na een moeilijke periode herpakt en goede stappen gezet om haar positie en reputatie opnieuw op te bouwen.

Digital platform business models: samenwerking met Ngrane!

Radicand Economics en e-Conomics gaan samenwerken met Ngrane in Amsterdam! Radicand Economics en e-Conomics werken al regelmatig samen: naast advies- en onderzoeksprojecten hebben wij een workshop ontwikkeld om ideeën voor nieuwe business modellen uit te werken tot een ontwerp voor een digitaal platform en verdienmodel. Ngrane ontwerpt en bouwt platforms en digitale producten voor zakelijke groei (opdrachtgevers onder meer Independer, Nike, gemeente Amsterdam en TMG). De 'business model sprint' workshops doen we in de toekomst onder de vlag van Ngrane. Zo kunnen we desgewenst vlot doorschakelen naar design en technische uitwerking. Voor meer informatie zie de Ngrane blog. (12 maart 2019)

NB onze activiteiten op het gebied van mededingingsbeleid, regulering en publieke belangen blijven plaatsvinden onder naam van Radicand Economics.

Executive opleiding Digitale Platforms

Op 13 maart 2019 gaat de executive opleiding Digitale Platforms weer van start. Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) hebben deze opleiding ontwikkeld voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De opleiding behandelt business modellen van digitale platforms, overheidsinterventie en mogelijke bijdragen van digitale platforms aan overheidsdoelstellingen. .

Kick-off Taskforce van VNO-NCW over de platformeconomie

Op 22 november 2018 vond de aftrap plaats van een reeks bijeenkomsten van de Taskforce Platformeconomie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Paul de Bijl gaf een inleiding over strategische beleidsvraagstukken rondom digitalisering en digitale platforms. De bijeenkomst, voorgezeten door de directeur van Microsoft Nederland, werd bijgewoond door bestuurders van bedrijven in uiteenlopende sectoren, variërend van ICT tot de uitzendbranche.

Wat wij doen

Radicand Economics adviseert bedrijven, beleidsmakers en toezichthouders over marktordening, mededingingsbeleid, economische regulering, publieke belangen en toezicht. Geeft sturing en legt verbindingen in gevoelige en weerbarstige trajecten. Radicand Economics verzorgt daarnaast executive opleidingen op maat.

Wat het verschil maakt

  • Diepgaande economische expertise — in verbinding met wetenschappelijke state-of-art;

  • Ruime ervaring met economische advisering voor strategie en beleid;

  • Antenne voor afwegingen en denkkaders binnen de overheid;

  • Bij uitstek toegerust om koers te bepalen én te houden — creëert en geeft dus vertrouwen in het proces.

Over de naam

De naam geeft onze diepgaande ervaring en expertise weer: in wiskundige uitdrukking √x staat de waarde "x" onder het wortelteken bekend als de radicand — datgene waar we de wortel van zoeken.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op