Actueel

Publicatie over platformbedrijven als marktmeesters

Onlangs verschenen: "Platformbedrijven als marktmeesters" in TPEdigitaal, door Werner Gelijn (ministerie van EZK) en Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane). Wat is wenselijk overheidsbeleid wanneer platformbedrijven regie voeren over markten? Welke verantwoordelijkheid komt hen toe voor het doen en laten van platformgebruikers? Bij problemen kan er een reden voor overheidsingrijpen ontstaan, via bestaande of nieuwe principes en wetgeving. Het artikel is hier beschikbaar.

Rondetafel voor toezichthouders over 'non-monetary price' markten

Op 5 juni 2019 spreekt Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) op een Rondetafelbijeenkomst voor toezichthouders over het monitoren en reguleren van 'non-monetary price' markten, de Facebook beslissing van de Duitse Bundeskartellamt en de gezamenlijke actie van de Consumer Protection Cooperation Network tegen de gebruikersvoorwaarden van Facebook. De bijeenkomst vindt plaats bij de European Policy Centre in Brussel. Deelname is beperkt tot toezichthouders en mededingingsautoriteiten. De agenda is hier beschikbaar.

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 6 mei 2019 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics en Ngrane) en Nicolai van Gorp (e-Conomics en Ngrane) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, verdienmodellen en de impact van digitale business modellen op concurrentie. De deelnemers gaan aan de slag met cases over de zorg, B2B en consulting.

Evaluatie van de NZa 2014-2017

Op 21 maart 2019 stuurde het ministerie van VWS de evaluatie van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar de Tweede Kamer. Paul de Bijl (Radicand Economics) maakte deel uit van het team van Andersson Elffers Felix dat deze evaluatie uitvoerde (evenals de vorige evaluatie van de NZa). Bevindingen in een notendop: de NZa heeft zich na een moeilijke periode herpakt en goede stappen gezet om haar positie en reputatie opnieuw op te bouwen.

Digital platform business models: samenwerking met Ngrane!

Radicand Economics en e-Conomics gaan samenwerken met Ngrane in Amsterdam! Radicand Economics en e-Conomics werken al regelmatig samen: naast advies- en onderzoeksprojecten hebben wij een workshop ontwikkeld om ideeën voor nieuwe business modellen uit te werken tot een ontwerp voor een digitaal platform en verdienmodel. Ngrane ontwerpt en bouwt platforms en digitale producten voor zakelijke groei (opdrachtgevers onder meer Independer, Nike, gemeente Amsterdam en TMG). De 'business model sprint' workshops doen we in de toekomst onder de vlag van Ngrane. Zo kunnen we desgewenst vlot doorschakelen naar design en technische uitwerking. Voor meer informatie zie de Ngrane blog. (12 maart 2019)

NB onze activiteiten op het gebied van mededingingsbeleid, regulering en publieke belangen blijven plaatsvinden onder naam van Radicand Economics.

Wat wij doen

Radicand Economics ondersteunt bedrijven, beleidsmakers en toezichthouders op het gebied van marktordening, mededingingsbeleid, economische regulering en toezicht, publieke belangen en de digitale economie. Geeft sturing en legt verbindingen in gevoelige en weerbarstige trajecten. Radicand Economics verzorgt daarnaast executive opleidingen op maat.

Wat het verschil maakt

  • Diepgaande economische expertise — in verbinding met wetenschappelijke state-of-art;

  • Ruime ervaring met ondersteuning en ontwikkeling van strategie en beleid;

  • Antenne voor afwegingen en denkkaders binnen de overheid;

  • Bij uitstek toegerust om koers te bepalen én te houden — creëert en geeft dus vertrouwen in het proces.

Over de naam

De naam geeft onze diepgaande ervaring en expertise weer: in wiskundige uitdrukking √x staat de waarde "x" onder het wortelteken bekend als de radicand — datgene waar we de wortel van zoeken.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op