Actueel

Artikel "Publieke belangen en de regulering van digitale platformen"

Op 20 december 2018 publiceerde economenblad ESB een Dossier Digitale platformen, waarin opgenomen een artikel "Publieke belangen en de regulering van digitale platformen" door Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics). Het artikel is hier beschikbaar: ESB-artikel.

Lezing over digitale platforms en markten

Op 6 december 2018 gaf Paul de Bijl een lezing over digitale platforms en markten op het bestuursoverleg (regulier overleg van secretaris-generaal, directeuren-generaal en directeuren) op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kick-off Taskforce van VNO-NCW over de platformeconomie

Op 22 november 2018 vond de aftrap plaats van een reeks bijeenkomsten van de Taskforce Platformeconomie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Paul de Bijl gaf een inleiding over strategische beleidsvraagstukken rondom digitalisering en digitale platforms. De bijeenkomst, voorgezeten door de directeur van Microsoft Nederland, werd bijgewoond door bestuurders van bedrijven in uiteenlopende sectoren, variërend van ICT tot de uitzendbranche.

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 7 en 8 november 2018 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, verdienmodellen en de impact van digitale business modellen op concurrentie, aan de hand van een casus over 'Autonomous Driving' en 'Mobility as a Service'.

Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht

Op 4 oktober 2018 vindt het Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht plaats. Paul de Bijl (Radicand Economics) neemt deel aan een panel over online platforms, samen met Anne-Claire Hoyng (Booking.com), Freek Bruggert (ACM) en Janneke Kohlen (Bird & Bird). Berend Reuder (Stek Advocaten) treedt op als moderator.

Wat wij doen

Radicand Economics adviseert bedrijven, beleidsmakers en toezichthouders over marktordening, mededingingsbeleid, economische regulering, publieke belangen en toezicht. Geeft sturing en legt verbindingen in gevoelige en weerbarstige trajecten. Radicand Economics verzorgt daarnaast executive opleidingen op maat.

Wat het verschil maakt

  • Diepgaande economische expertise — in verbinding met wetenschappelijke state-of-art;

  • Ruime ervaring met economische advisering voor strategie en beleid;

  • Antenne voor afwegingen en denkkaders binnen de overheid;

  • Bij uitstek toegerust om koers te bepalen én te houden — creëert en geeft dus vertrouwen in het proces.

Over de naam

De naam geeft onze diepgaande ervaring en expertise weer: in wiskundige uitdrukking √x staat de waarde "x" onder het wortelteken bekend als de radicand — datgene waar we de wortel van zoeken.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op