Archief

Executive opleiding Digitale Platforms

Op 13 maart 2019 gaat de executive opleiding Digitale Platforms weer van start. Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) hebben deze opleiding ontwikkeld voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De opleiding behandelt business modellen van digitale platforms, overheidsinterventie en mogelijke bijdragen van digitale platforms aan overheidsdoelstellingen. .

Artikel "Publieke belangen en de regulering van digitale platformen"

Op 20 december 2018 publiceerde economenblad ESB een Dossier Digitale platformen, waarin opgenomen een artikel "Publieke belangen en de regulering van digitale platformen" door Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics). Het artikel is hier beschikbaar: ESB-artikel.

Lezing over digitale platforms en markten

Op 6 december 2018 gaf Paul de Bijl een lezing over digitale platforms en markten op het bestuursoverleg (regulier overleg van secretaris-generaal, directeuren-generaal en directeuren) op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kick-off Taskforce van VNO-NCW over de platformeconomie

Op 22 november 2018 vond de aftrap plaats van een reeks bijeenkomsten van de Taskforce Platformeconomie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Paul de Bijl gaf een inleiding over strategische beleidsvraagstukken rondom digitalisering en digitale platforms. De bijeenkomst, voorgezeten door de directeur van Microsoft Nederland, werd bijgewoond door bestuurders van bedrijven in uiteenlopende sectoren, variërend van ICT tot de uitzendbranche.

Digital Strategy and Transformation / Executive MBA in Business & IT

Op 7 en 8 november 2018 verzorgen Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) een collegeblok over digitale platforms in de module Digital Strategy and Transformation van de Modular Executive MBA in Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Het collegeblok behandelt business modellen gebaseerd op digitale platforms, verdienmodellen en de impact van digitale business modellen op concurrentie, aan de hand van een casus over 'Autonomous Driving' en 'Mobility as a Service'.

Artikel in Telecommunications Policy online beschikbaar

Het wetenschappelijk artikel "Race to the top: Does competition in the DSL market matter for fibre penetration?" door Helanya Fourie (Econex Consulting, South Africa) en Paul de Bijl (Radicand Economics en Utrecht University School of Economics), verschenen in Telecommunications Policy, is online beschikbaar. Het is tot 24 november 2018 hier gratis toegankelijk (daarna alleen voor abonnees).

Congres over digitale platforms en de overheid

Op 12 oktober 2018 neemt Paul de Bijl (Radicand Economics) deel aan een paneldebat op het congres "Digitale platformen en de overheid", georganiseerd door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Den Haag). Andere panelleden zijn: Paul Diederen (Rathenau Instituut), Nicolai van Gorp (e-Conomics) en Rob de Werd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht

Op 4 oktober 2018 vindt het Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht plaats. Paul de Bijl (Radicand Economics) neemt deel aan een panel over online platforms, samen met Anne-Claire Hoyng (Booking.com), Freek Bruggert (ACM) en Janneke Kohlen (Bird & Bird). Berend Reuder (Stek Advocaten) treedt op als moderator.

Themanummer Tijdschrift voor Toezicht over big data

Het Tijdschrift voor Toezicht heeft, onder redactie van Paul de Bijl, een thema-dubbelnummer over Big data gepubliceerd (verschijning 28 sept. 2018). Met bijdragen uit de advocatuur, ACM, DNB, adviespraktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op