Archief

Opleiding Economie van Publieke Belangen weer van start

Op 12 september 2017 gaat de executive opleiding Economie van Publieke Belangen van start. Paul de Bijl geeft deze opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN), Willem Vermeend (FinTech-gezant, commisaris, investeerder, oud-minister) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken).

Nederlandse Economendag 2017

Op vrijdag 3 november 2017 vindt de Nederlandse Economendag (NED) plaats bij De Nederlandsche Bank (Amsterdam). Met beleidssessies over o.a. digitale economie, circulaire economie en beleidsexperimenten, en aansluitend de KVS-Tinbergenlezing door professor Dani Rodrik (Harvard University). Voor informatie en inschrijving zie de website van de NED. Paul de Bijl is lid van het Comité van Aanbeveling.

Herbenoeming NGA's van de ACM

In juli 2017 heeft het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de vijf niet-gouvernementele adviseurs (NGA's), waaronder Paul de Bijl, voor drie jaar herbenoemd. De (pro bono) NGA's zijn actief in het International Competition Network (ICN) en zij spreken periodiek met het bestuur van ACM over strategische thema's (geen mededingingszaken). Voor meer achtergrond, zie het eerdere nieuwsbericht over de oorspronkelijke benoeming.

Big data en mededinging

Paul de Bijl heeft als lid van de 'reviewing expert group' bijgedragen aan de studie Big data and competition door Ecorys, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport identificeert vijf factoren om risico's van datagebruik voor concurrentie te bepalen. Het vormt een bijlage bij een Kamerbrief dd 10 juli 2017 van Minister Kamp over mededingingsbeleid en mededingingstoezicht. U kunt het rapport hier downloaden.

Aandeelhouderschap en publieke belangen van de energietransitie

Eneco Groep heeft Radicand Economics gevraagd om een analyse van aandeelhouderschap en publieke belangen rondom de energietransitie. Vanwege de 'niet-contracteerbaarheid' van sommige (ook lokale) publieke belangen — deze zijn dan niet adequaat te borgen met wet- en regelgeving — doet aandeelhouderschap ertoe. Het verschaft indirect invloed op de invulling van de ondernemingsmissie, wat het verschil kan maken in situaties waar wet- en regelgeving niet in voorzien. Dat stelt wel eisen aan de signatuur van aandeelhouders. Aangezien de energietransitie complex en ingrijpend is en grote onzekerheden kent, is het verstandig om zorgvuldig om te gaan met veranderingen in aandeelhouderschap. U kunt het rapport hier downloaden.

De toekomst van telecommunicatiemarkten

Wat is de impact van All-IP, de opkomst van OTT-spelers, fixed-mobile convergentie, nieuwe business modellen, etc. op  telecom-operators? Op 15 juni 2017 publiceert IDATE DigiWorld een themanummer van DigiWorld Economic Journal (Nr. 106, 2e kwartaal 2017) over deze vragen, onder redactie van Paul de Bijl (Radicand Economics), Richard Feasey (Fronfraith Ltd, London), Denis Lescop (Télécom Ecole de Management, Institut Mines-Télécom, Paris) en Yves Gassot (IDATE DigiWorld, Montpellier).

TILEC Workshop over media en telecommunicatie

Op 1 juni 2017 treedt Paul de Bijl op als discussiant van een lezing door prof. Rob Frieden (Penn State University) over net-neutraliteit, op de 4th TILEC Workshop on Competition Policy and Regulation in Media and Telecommunications: Bridging Law and Economics (Tilburg University).

Executive teaching MBA Business & IT

Op 8 mei 2017 geeft Paul de Bijl een sessie over "Economie van digitale platformen" in de module Digital Strategy and Transformation (onderdeel van de Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit. De sessie gaat over platform governance en regulering, aan de hand van een case over de smartwatch van MMT en het Zwitserse horlogemerk Frederique Constant.

Executive teaching MBA Business & IT

Op 27 maart 2017 geeft Paul de Bijl een sessie over "Economie van digitale platformen" in de module Digital Strategy and Transformation (onderdeel van de Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit.

Radicand Economics

Woerden
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op