Archief

Artikel in Telecommunications Policy online beschikbaar

Het wetenschappelijk artikel "Race to the top: Does competition in the DSL market matter for fibre penetration?" door Helanya Fourie (Econex Consulting, South Africa) en Paul de Bijl (Radicand Economics en Utrecht University School of Economics), verschenen in Telecommunications Policy, is online beschikbaar. Het is tot 24 november 2018 hier gratis toegankelijk (daarna alleen voor abonnees).

Congres over digitale platforms en de overheid

Op 12 oktober 2018 neemt Paul de Bijl (Radicand Economics) deel aan een paneldebat op het congres "Digitale platformen en de overheid", georganiseerd door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Den Haag). Andere panelleden zijn: Paul Diederen (Rathenau Instituut), Nicolai van Gorp (e-Conomics) en Rob de Werd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Themanummer Tijdschrift voor Toezicht over big data

Het Tijdschrift voor Toezicht heeft, onder redactie van Paul de Bijl, een thema-dubbelnummer over Big data gepubliceerd (verschijning 28 sept. 2018). Met bijdragen uit de advocatuur, ACM, DNB, adviespraktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Opleiding Economie van Publieke Belangen weer van start

Op 10 september 2018 gaat de executive opleiding Economie van Publieke Belangen van start. Paul de Bijl geeft deze opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborgfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken).

Economencafé: Wat is er nieuw aan de platformeconomie?

Hoe veranderen bedrijven als Facebook en Uber de manier waarop we economische relaties aangaan? Is hun invloed blijvend? Op 12 juni neemt Paul de Bijl deel aan een debat over digitale platforms in Café Restaurant Dauphine in Amsterdam. Andere sprekers zijn Koen Frenken (UU) en Hanneke Benaars (UvA). Hella Hueck (Het Financieele Dagblad) leidt het gesprek. Voor meer informatie zie de website van ESB.

Verkenning naar privacy, cybersecurity en publieke belangen

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Radicand Economics gevraagd om een reflectie over privacy, cybersecurity en publieke belangen. Wat is het publieke belang van privacy en welke parallellen zijn er met de problematiek van cybersecurity? Een uitwerking van de vraag naar publieke belangen, in het licht van de digitalisering, geeft inzicht in de mogelijke rol van de overheid. Het rapport werd opgeleverd in 2017 en is per april 2018 publiek beschikbaar (download).

Ronde tafel Toegang tot data

Op 10 april 2018 neemt Paul de Bijl deel aan een ronde tafel over datatoegang en data-eigenaarschap bij het Ministerie van EZK. Dit onderwerp valt onder de thema’s van de nationale digitaliseringsstrategie, die EZK samen met andere ministeries voorbereidt. Met deze strategie wil het kabinet uiteenzetten hoe het de komende jaren invulling gaat geven aan de ambitie om digitaal koploper van Europa te worden.

Nieuwe executive opleiding Digitale Platforms

Op 14 maart 2018 gaat de nieuwe executive opleiding Digitale Platforms van start. Paul de Bijl (Radicand Economics) en Nicolai van Gorp (e-Conomics) hebben deze opleiding ontwikkeld voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De opleiding behandelt business modellen van digitale platforms, overheidsinterventie en mogelijke bijdragen van digitale platforms aan overheidsdoelstellingen. Op de laatste opleidingsdag gaan deelnemers aan de slag met een concrete casus.

Verkenning toekomst openbare registratie antenne-installaties

Op verzoek van het Ministerie van EZK heeft KWINK groep een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van het register voor antenne-installaties. Paul de Bijl (Radicand Economics, tevens associate van KWINK groep) heeft vanuit economisch perspectief gereflecteerd op de (tussentijdse) bevindingen, in het bijzonder op de legitimiteit van overheidsingrijpen en de publieke belangen die met de registratie van antenne-installaties zijn gemoeid. Het rapport is hier beschikbaar, per 22 januari 2018.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op