Herbenoeming NGA's van de ACM

In juli 2017 heeft het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de vijf niet-gouvernementele adviseurs (NGA's), waaronder Paul de Bijl, voor drie jaar herbenoemd. De (pro bono) NGA's zijn actief in het International Competition Network (ICN) en zij spreken periodiek met het bestuur van ACM over strategische thema's (geen mededingingszaken). Voor meer achtergrond, zie het eerdere nieuwsbericht over de oorspronkelijke benoeming.

Big data en mededinging

Paul de Bijl heeft als lid van de 'reviewing expert group' bijgedragen aan de studie Big data and competition door Ecorys, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport identificeert vijf factoren om risico's van datagebruik voor concurrentie te bepalen. Het vormt een bijlage bij een Kamerbrief dd 10 juli 2017 van Minister Kamp over mededingingsbeleid en mededingingstoezicht. U kunt het rapport hier downloaden.

Aandeelhouderschap en publieke belangen van de energietransitie

Eneco Groep heeft Radicand Economics gevraagd om een analyse van aandeelhouderschap en publieke belangen rondom de energietransitie. Vanwege de 'niet-contracteerbaarheid' van sommige (ook lokale) publieke belangen — deze zijn dan niet adequaat te borgen met wet- en regelgeving — doet aandeelhouderschap ertoe. Het verschaft indirect invloed op de invulling van de ondernemingsmissie, wat het verschil kan maken in situaties waar wet- en regelgeving niet in voorzien. Dat stelt wel eisen aan de signatuur van aandeelhouders. Aangezien de energietransitie complex en ingrijpend is en grote onzekerheden kent, is het verstandig om zorgvuldig om te gaan met veranderingen in aandeelhouderschap. U kunt het rapport hier downloaden.

De toekomst van telecommunicatiemarkten

Wat is de impact van All-IP, de opkomst van OTT-spelers, fixed-mobile convergentie, nieuwe business modellen, etc. op  telecom-operators? Op 15 juni 2017 publiceert IDATE DigiWorld een themanummer van DigiWorld Economic Journal (Nr. 106, 2e kwartaal 2017) over deze vragen, onder redactie van Paul de Bijl (Radicand Economics), Richard Feasey (Fronfraith Ltd, London), Denis Lescop (Télécom Ecole de Management, Institut Mines-Télécom, Paris) en Yves Gassot (IDATE DigiWorld, Montpellier).

TILEC Workshop over media en telecommunicatie

Op 1 juni 2017 treedt Paul de Bijl op als discussiant van een lezing door prof. Rob Frieden (Penn State University) over net-neutraliteit, op de 4th TILEC Workshop on Competition Policy and Regulation in Media and Telecommunications: Bridging Law and Economics (Tilburg University).

Executive teaching MBA Business & IT

Op 8 mei 2017 geeft Paul de Bijl een sessie over "Economie van digitale platformen" in de module Digital Strategy and Transformation (onderdeel van de Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit. De sessie gaat over platform governance en regulering, aan de hand van een case over de smartwatch van MMT en het Zwitserse horlogemerk Frederique Constant.

Executive teaching MBA Business & IT

Op 27 maart 2017 geeft Paul de Bijl een sessie over "Economie van digitale platformen" in de module Digital Strategy and Transformation (onderdeel van de Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit.

Bescherming publieke belangen in vitale sectoren

Dreigende overnames in sectoren met publieke belangen wakkeren al snel de roep om overheidsingrijpen aan. Wat kan de regering dan het beste doen? Op 28 februari 2017 publiceerde Me Judice een reflectie hierover van Paul de Bijl en professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University).

Digitalisering en concurrentie

Op 21 februari 2017 organiseert de ACM een duo-lezing over digitale platforms. Professor Ariel Ezrachi (Oxford) geeft een lezing naar aanleiding van zijn boek Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. Paul de Bijl reflecteert over de impact van digitalisering op concurrentie (besloten bijeenkomst).

Overnamedreiging en publieke belangen in vitale sectoren

Op 20 februari 2017 verscheen een opiniestuk in het Financieele Dagblad door Paul de Bijl en professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University) over een wetsvoorstel van de minister van Economische Zaken om overnames in sectoren van vitaal belang voor de nationale veiligheid te kunnen tegenhouden.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op