Panel "Taming the Big Five"

Op 2 november 2017 neemt Paul de Bijl deel aan het panel "Taming the big five", over de maatschappelijke impact van en mogelijkheid van overheidsingrijpen ten aanzien van de grote internetbedrijven (Google, Apple, Microsoft, Amazon en Facebook). Dit vindt plaats op de Nederlandse Economendag (DNB, Amsterdam). De andere panelleden zijn: professor Eric van Damme (Tilburg University), Professor José van Dijck (president KNAW en Universiteit Utrecht), Thomas Faber (Ministerie van Economische Zaken). Het panel wordt voorgezeten door Focco Vijselaar (chief economist Ministerie van Economische Zaken).

Congres over overnames in vitale sectoren

Op 12 oktober 2017 neemt Paul de Bijl deel aan een paneldebat op een congres over 'Eigendom en zeggenschap bij vitale infrastructuren: de (on)wenselijkheid van buitenlandse overnames in sectoren met publieke belangen', georganiseerd door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Den Haag). Andere panelleden zijn: professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University), professor Bas de Jong (Radboud Universiteit) en Focco Vijselaar (directeur AEP, Ministerie van Economische Zaken).

Opleiding Economie van Publieke Belangen weer van start

Op 12 september 2017 gaat de executive opleiding Economie van Publieke Belangen van start. Paul de Bijl geeft deze opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Met gastcolleges van Arjen Gielen (algemeen directeur NHG / Waarborgfonds Eigen Woningen), Jos Huigen (directeur public/regulatory affairs, KPN), Willem Vermeend (FinTech-gezant, commisaris, investeerder, oud-minister) en Ben Geurts (raadadviseur, Ministerie van Algemene Zaken).

FinTech en publieke belangen in het betalingsverkeer

Op 7 september 2017 verscheen ESB Dossier "Innovatie in betalen", met daarin een artikel van Paul de Bijl (Radicand Economics en Universiteit Utrecht) en Michiel van Leuvensteijn (ACM), "De invloed van fintech op publieke belangen in het betalingsverkeer". U kunt het artikel hier downloaden.

Nederlandse Economendag 2017

Op vrijdag 3 november 2017 vindt de Nederlandse Economendag (NED) plaats bij De Nederlandsche Bank (Amsterdam). Met beleidssessies over o.a. digitale economie, circulaire economie en beleidsexperimenten, en aansluitend de KVS-Tinbergenlezing door professor Dani Rodrik (Harvard University). Voor informatie en inschrijving zie de website van de NED. Paul de Bijl is lid van het Comité van Aanbeveling.

De energietransitie en aandeelhouderschap

Op 14 augustus 2017 verscheen een opiniestuk van Paul de Bijl in Het Financieele Dagblad over de relevantie van aandeelhouders in energiebedrijven. De energietransitie is complex en ingrijpend en kent grote onzekerheden. Daarom is het verstandig om zorgvuldig om te gaan met veranderingen in aandeelhouderschap. Zie ook de studie door Radicand Economics over dit onderwerp.

Herbenoeming NGA's van de ACM

In juli 2017 heeft het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de vijf niet-gouvernementele adviseurs (NGA's), waaronder Paul de Bijl, voor drie jaar herbenoemd. De (pro bono) NGA's zijn actief in het International Competition Network (ICN) en zij spreken periodiek met het bestuur van ACM over strategische thema's (geen mededingingszaken). Voor meer achtergrond, zie het eerdere nieuwsbericht over de oorspronkelijke benoeming.

Big data en mededinging

Paul de Bijl heeft als lid van de 'reviewing expert group' bijgedragen aan de studie Big data and competition door Ecorys, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport identificeert vijf factoren om risico's van datagebruik voor concurrentie te bepalen. Het vormt een bijlage bij een Kamerbrief dd 10 juli 2017 van Minister Kamp over mededingingsbeleid en mededingingstoezicht. U kunt het rapport hier downloaden.

Aandeelhouderschap en publieke belangen van de energietransitie

Eneco Groep heeft Radicand Economics gevraagd om een analyse van aandeelhouderschap en publieke belangen rondom de energietransitie. Vanwege de 'niet-contracteerbaarheid' van sommige (ook lokale) publieke belangen — deze zijn dan niet adequaat te borgen met wet- en regelgeving — doet aandeelhouderschap ertoe. Het verschaft indirect invloed op de invulling van de ondernemingsmissie, wat het verschil kan maken in situaties waar wet- en regelgeving niet in voorzien. Dat stelt wel eisen aan de signatuur van aandeelhouders. Aangezien de energietransitie complex en ingrijpend is en grote onzekerheden kent, is het verstandig om zorgvuldig om te gaan met veranderingen in aandeelhouderschap. U kunt het rapport hier downloaden.

De toekomst van telecommunicatiemarkten

Wat is de impact van All-IP, de opkomst van OTT-spelers, fixed-mobile convergentie, nieuwe business modellen, etc. op  telecom-operators? Op 15 juni 2017 publiceert IDATE DigiWorld een themanummer van DigiWorld Economic Journal (Nr. 106, 2e kwartaal 2017) over deze vragen, onder redactie van Paul de Bijl (Radicand Economics), Richard Feasey (Fronfraith Ltd, London), Denis Lescop (Télécom Ecole de Management, Institut Mines-Télécom, Paris) en Yves Gassot (IDATE DigiWorld, Montpellier).

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op