Executive teaching MBA Business & IT

Op 27 maart 2017 geeft Paul de Bijl een sessie over "Economie van digitale platformen" in de module Digital Strategy and Transformation (onderdeel van de Modular Executive MBA in Business & IT) aan Nyenrode Business Universiteit.

Bescherming publieke belangen in vitale sectoren

Dreigende overnames in sectoren met publieke belangen wakkeren al snel de roep om overheidsingrijpen aan. Wat kan de regering dan het beste doen? Op 28 februari 2017 publiceerde Me Judice een reflectie hierover van Paul de Bijl en professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University).

Digitalisering en concurrentie

Op 21 februari 2017 organiseert de ACM een duo-lezing over digitale platforms. Professor Ariel Ezrachi (Oxford) geeft een lezing naar aanleiding van zijn boek Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. Paul de Bijl reflecteert over de impact van digitalisering op concurrentie (besloten bijeenkomst).

Overnamedreiging en publieke belangen in vitale sectoren

Op 20 februari 2017 verscheen een opiniestuk in het Financieele Dagblad door Paul de Bijl en professor Saskia Lavrijssen (Tilburg University) over een wetsvoorstel van de minister van Economische Zaken om overnames in sectoren van vitaal belang voor de nationale veiligheid te kunnen tegenhouden.

De toekomst van de telecommunicatiesector

DigiWorld Economic Journal publiceert in het tweede kwartaal van 2017 een themanummer What does the future hold for telecoms? onder redactie van Paul de Bijl (Radicand Economics), Richard Feasey (Fronfraith Ltd), Denis Lescop (Télécom Ecole de Management) en Yves Gassot (iDATE). Deadline om papers in te dienen: 30 maart 2017 (call for papers).

Concurrentie en publieke belangen in de bancaire sector

Op 25 januari 2017 is Paul de Bijl – als lid van de promotiecommissie – bij de verdediging van het proefschrift Competition Law and Public Interests: Principles for resolving conflicts and an application to the banking sector, door Mart Kneepkens (ABN AMRO), Universiteit Utrecht.

Publieke investeringen, contract-theorie en PPS

Wat kan de overheid, op basis van economische inzichten, leren over de vormgeving en aansturing van investeringen? Eind 2016 heeft Radicand Economics, op verzoek van het Ministerie van BZK, een expert-sessie over publieke investeringen verzorgd en een achtergronddocument daarover uitgewerkt. Het rapport biedt ingangen naar de economische literatuur over publieke investeringen, contract-theorie en publiek-private samenwerking (PPS). Op verzoek verkrijgbaar via Radicand Economics (zie contactinformatie).

Wet Toezicht 2013 heeft functioneren van CBO’s verbeterd

Bespreking door Consultancy.nl (5 januari 2017) van onderzoeksrapport door Andersson Elffers Felix (AEF), Radicand Economics en Universiteit Utrecht, "Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting", in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (gepubliceerd op 30 november 2016).

Redactioneel Tijdschrift voor Toezicht

Verschenen in Tijdschrift voor Toezicht: Redactioneel "Contracttheorie", over relatie tussen toezichtvraagstukken en de (on)mogelijkheid van het contractueel afdwingen van de borging van publieke belangen (nr. 3, 2016).

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

De Universiteit Utrecht, Andersson Elffers Felix en Radicand Economics hebben, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het WODC, de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO's) geëvalueerd. CBO's innen gelden bij gebruikers van bijvoorbeeld muziek- of filmmateriaal, en/of verdelen gelden aan de auteurs- en nabuurrechthebbenden. Het rapport, dat t.z.t. besproken zal worden in de Tweede Kamer, is vanaf 30 november 2016 te verkrijgen via het WODC.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op