De toekomst van de telecommunicatiesector

DigiWorld Economic Journal publiceert in het tweede kwartaal van 2017 een themanummer What does the future hold for telecoms? onder redactie van Paul de Bijl (Radicand Economics), Richard Feasey (Fronfraith Ltd), Denis Lescop (Télécom Ecole de Management) en Yves Gassot (iDATE). Deadline om papers in te dienen: 30 maart 2017 (call for papers).

Concurrentie en publieke belangen in de bancaire sector

Op 25 januari 2017 is Paul de Bijl – als lid van de promotiecommissie – bij de verdediging van het proefschrift Competition Law and Public Interests: Principles for resolving conflicts and an application to the banking sector, door Mart Kneepkens (ABN AMRO), Universiteit Utrecht.

Publieke investeringen, contract-theorie en PPS

Wat kan de overheid, op basis van economische inzichten, leren over de vormgeving en aansturing van investeringen? Eind 2016 heeft Radicand Economics, op verzoek van het Ministerie van BZK, een expert-sessie over publieke investeringen verzorgd en een achtergronddocument daarover uitgewerkt. Het rapport biedt ingangen naar de economische literatuur over publieke investeringen, contract-theorie en publiek-private samenwerking (PPS). Op verzoek verkrijgbaar via Radicand Economics (zie contactinformatie).

Wet Toezicht 2013 heeft functioneren van CBO’s verbeterd

Bespreking door Consultancy.nl (5 januari 2017) van onderzoeksrapport door Andersson Elffers Felix (AEF), Radicand Economics en Universiteit Utrecht, "Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting", in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (gepubliceerd op 30 november 2016).

Redactioneel Tijdschrift voor Toezicht

Verschenen in Tijdschrift voor Toezicht: Redactioneel "Contracttheorie", over relatie tussen toezichtvraagstukken en de (on)mogelijkheid van het contractueel afdwingen van de borging van publieke belangen (nr. 3, 2016).

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

De Universiteit Utrecht, Andersson Elffers Felix en Radicand Economics hebben, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het WODC, de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO's) geëvalueerd. CBO's innen gelden bij gebruikers van bijvoorbeeld muziek- of filmmateriaal, en/of verdelen gelden aan de auteurs- en nabuurrechthebbenden. Het rapport, dat t.z.t. besproken zal worden in de Tweede Kamer, is vanaf 30 november 2016 te verkrijgen via het WODC.

ACM congres over effectmeting van mededingingstoezicht

Op 16 november 2016 organiseert de ACM een congres over effectmeting van het toezicht door mededingingsautoriteiten. Paul de Bijl is discussiant in een sessie over regulering van energie en telecommunicatie, en gaat daarbij in op de effecten van fusies in de markt voor mobiele telecommunicatie.

Sessie "Transparantie in de zorg" op Nederlandse Economendag

Wat zijn de gevolgen van transparantie in de zorg voor verzekeraars en ziekenhuizen? Op 4 november 2016 is Paul de Bijl voorzitter van een sessie/paneldiscussie over dit onderwerp op de Nederlandse Economendag 2016 (DNB, Amsterdam). Sprekers: Frederik van Doorn (beleidsadviseur Ministerie van VWS), Hugo Keuzenkamp (RvB Westfriesgasthuis) en Bart Broers (Programmadirecteur Taskforce Zorg, ACM).

Nobelprijs Economie voor contracttheorie

Verschenen op Me Judice: "Nobelprijs Economie 2016: over contractontwerp bij botsende belangen", 20 oktober 2016.

Artikel horizontale concentraties

Recent gepubliceerd: "Economische methoden en terminologie bij horizontale concentraties", Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 16(5-6), themanummer Concentratiecontrole, oktober 2016, door Paul de Bijl en Theon van Dijk (Lexonomics).

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op