Redactioneel Tijdschrift voor Toezicht

Verschenen in Tijdschrift voor Toezicht: Redactioneel "Contracttheorie", over relatie tussen toezichtvraagstukken en de (on)mogelijkheid van het contractueel afdwingen van de borging van publieke belangen (nr. 3, 2016).

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

De Universiteit Utrecht, Andersson Elffers Felix en Radicand Economics hebben, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het WODC, de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO's) geëvalueerd. CBO's innen gelden bij gebruikers van bijvoorbeeld muziek- of filmmateriaal, en/of verdelen gelden aan de auteurs- en nabuurrechthebbenden. Het rapport, dat t.z.t. besproken zal worden in de Tweede Kamer, is vanaf 30 november 2016 te verkrijgen via het WODC.

ACM congres over effectmeting van mededingingstoezicht

Op 16 november 2016 organiseert de ACM een congres over effectmeting van het toezicht door mededingingsautoriteiten. Paul de Bijl is discussiant in een sessie over regulering van energie en telecommunicatie, en gaat daarbij in op de effecten van fusies in de markt voor mobiele telecommunicatie.

Sessie "Transparantie in de zorg" op Nederlandse Economendag

Wat zijn de gevolgen van transparantie in de zorg voor verzekeraars en ziekenhuizen? Op 4 november 2016 is Paul de Bijl voorzitter van een sessie/paneldiscussie over dit onderwerp op de Nederlandse Economendag 2016 (DNB, Amsterdam). Sprekers: Frederik van Doorn (beleidsadviseur Ministerie van VWS), Hugo Keuzenkamp (RvB Westfriesgasthuis) en Bart Broers (Programmadirecteur Taskforce Zorg, ACM).

Nobelprijs Economie voor contracttheorie

Verschenen op Me Judice: "Nobelprijs Economie 2016: over contractontwerp bij botsende belangen", 20 oktober 2016.

Artikel horizontale concentraties

Recent gepubliceerd: "Economische methoden en terminologie bij horizontale concentraties", Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 16(5-6), themanummer Concentratiecontrole, oktober 2016, door Paul de Bijl en Theon van Dijk (Lexonomics).

Congres Privacy en Internet

Op 13 oktober 2016 neemt Paul de Bijl deel aan een paneldiscussie op het congres Privacy en Internet bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering in Den Haag.

Opleiding Economie van Publieke Belangen weer van start gegaan

Op 8 september 2016 gaat de executive opleiding Economie van Publieke Belangen van start. Paul de Bijl geeft deze opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Er is inmiddels een wachtlijst voor inschrijvingen.

Markt, overheid en innovatie

Op 25 augustus 2016 geeft Paul de Bijl een workshop over innovatiebeleid op de AEF Summer School, adviesbureau Andersson Elffers Felix, Utrecht (besloten bijeenkomst).

Verkennende studie over netwerkvirtualisering

Op 26 juli 2016 verschijnt de studie "The impact of network virtualisation on the Dutch telecommunications ecosystem" door Dialogic, Radicand Economics en iMinds, voor het Ministerie van Economische Zaken.

Radicand Economics

Woerden, The Netherlands
tel. 06 - 24 20 55 50

Volg ons op