Boek

Regulation and Entry into Telecommunications Markets, Cambridge University Press (book supplemented met simulation software in Mathematica), met Martin Peitz.
Hardback 2002; 2e druk 2003; 3e druk 2004; e-book 2004; Chinese vertaling door The Press Syndicate, University of Cambridge 2006; paperback 2008.
Boekbespreking door David Sappington in Journal of Economic Literature (2004).

Artikelen in internationale academische tijdschriften (selectie)

 • “A next step for territorial copyright licenses for on-demand audio-visual services in the light of the EU Digital Single Market” (2021), Information, Communication & Society 24(11), met Miriam Ettel.
 • “Race to the top: Does competition in the DSL market matter for fibre penetration?” (2018), Telecommunications Policy 42(9), met Helanya Fourie.
 • “The Dutch Experience met Telecoms Liberalization and Its Implications for Broadband Policy” (2011), Journal of Information Policy 1.
 • “Regulatory legacy, VoIP adoption and investment incentives” (2010), Telecommunications Policy 34(10), met Martin Peitz.
 • “Access regulation and the adoption of VoIP” (2009), Journal of Regulatory Economics 35(2), met Martin Peitz.
 • “Innovation, convergence and the role of regulation in the Netherlands and beyond” (2008), Telecommunications Policy 32(11), special issue on Future Telecommunications Regulation: A Dutch Perspective, met Martin Peitz.
 • “Network neutrality and the nature of competition between network operators” (2007), International Economics and Economic Policy 4, special issue on the Digital Economy and Regulatory Issues, met Viktória Kocsis.
 • “Dynamic regulation and entry in telecommunications markets: A policy framework” (2004), Information Economics and Policy 16, met Martin Peitz.
 • “Entry deterrence and signaling in markets for search goods” (1997), International Journal of Industrial Organization 16.
 • “Technological change in markets met network externalities” (1995), International Journal of Industrial Organization 13, met Sanjeev Goyal.

Redactionele inleidingen (selectie)

 • “Big data: een illustratie van onvoorziene gevolgen van nieuwe technologie” (2018), Tijdschrift voor Toezicht nr. 2.
 • “Introduction” (2017), DigiWorld Economic Journal no. 106, special issue “What does the future hold for telecoms?”, met Richard Feasey, Denis Lescop en Yves Gassot.
 • “Contracttheorie” (2016), Tijdschrift voor Toezicht nr. 3.
 • “Introduction” (2012), Communications & Strategies no. 88, 4th quarter, Dossier on Privacy, Opennness and Trust, met Vincent Bonneau en Marc Bourreau.
 • “Guest Editorial: The Future of Telecommunications Regulation” (2008), Telecommunications Policy 32(11), special issue on Future Telecommunications Regulation: A Dutch Perspective, met Jos Huigen.

Papers in ‘peer-reviewed’ boeken (selectie)

 • “Unbundling the local loop: one-way access and imperfect competition” (2007), in: R. Dewenter and J. Haucap (eds.), Access Pricing: Theory and Practice, Elsevier Science, met Martin Peitz.
 • “Regulating access to stimulate competition in postal markets?” (2005) in: M.A. Crew and P.R. Kleindorfer (eds.), Progress toward Liberalization of the Postal and Delivery Sector, Boston: Springer Science, met Eric van Damme en Pierre Larouche.
 • “Access to telecommunications networks” (2004), in P.A. Buigues and P. Rey (eds.): The Economics of Antitrust and Regulation in Telecommunications: Perspectives for the New European Regulatory Framework, Edward Elgar, Cheltenham UK and Northhampton MA, met Marcel Canoy en Ron Kemp.
 • “New competition in telecommunications markets: regulatory pricing principles” (2003), in: Illig, Gehrard and Ulrich Klüh (eds.): Spectrum Auctions and Competition in Telecommunications, MIT Press, Cambridge MA, met Martin Peitz.

Nederlandstalige artikelen (selectie)

 • “Platformbedrijven als marktmeesters” (2019), TPEdigitaal, met Gelijn Werner.
 • “Publieke belangen en de regulering van digitale platformen” (2018), ESB 103(4768S), Dossier ‘Digitale platformen’, met Nicolai van Gorp.
 • “De invloed van fintech op publieke belangen in het betalingsverkeer” (2017), ESB 102(4753S), met Michiel van Leuvensteijn.
 • “Economische methoden en terminologie bij horizontale concentraties” (2016), Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 16(5-6), themanummer Concentratiecontrole, met Theon van Dijk.
 • “8 probleemgebieden in digitalisering” (2015), CIO.nl, April 29, met Peter Kreutter.
 • “Een Nobelprijs voor de economie van marktmacht en regulering” (2014), ESB 99(4697), p. 693-695.
 • “Consumentenwelvaart en gedragseconomie: een essay” (2014), ESB 99(4683S), Dossier ‘Consumentenwelvaart als beleidsdoelstelling’.
 • “Een ervaringsperspectief op marktordening en publieke belangen” (2014), ESB 99(4680), Drieluik ‘Moraal en het publieke belang’.
 • “Toezicht: politiek opportunisme versus het veilig stellen van publieke belangen” (2013), Tijdschrift voor Toezicht 4(4).
 • “Liberalisering in telecom: missie geslaagd, operatie afgerond?” (2009), in: E. van Damme and M.P. Schinkel (eds.), Preadviezen 2009: Marktwerking en Publieke Belangen, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
 • “Marktordeningsbeleid: brengt het ons wat we ervan verwachten?” (2008), in P. van Bergeijk, A. van den Ende, P. Kalbfleisch, J. van Oers and J. van Sinderen (eds.), Trust en anti-trust, NMa, Den Haag, met Coen Teulings.

Opinie (selectie)

 • “Niemand wordt wijzer van de winstberekening van de ACM”, Het Financieele Dagblad, 27 maart 2020.
 • “Goed nadenken over verkoop Eneco nu energietransitie voor de deur staat”, Het Financieele Dagblad, 14 augustus 2017.
 • “Maatvoering nodig bij tegenhouden van overnames in vitale sectoren”, Het Financieele Dagblad, 9 oktober 2012, met Saskia Lavrijssen.
 • “Nieuwe kartelwaakhond moet tanden tonen”, Het Financieele Dagblad, 20 februari 2017, met Theon van Dijk.
 • “De opheffing van de OPTA verstoort de marktwerking: Juist door OPTA hebben consumenten volop keuze”, NRC Handelsblad, 2 maart 2011.